Viziunea si misiunea scolii

Viziune, misiune, valori

MOTTO: “Succesul, în mare parte, stă în vointa de a învinge: să ne străduim deci si să stăruim (Senecca)

Viziune

Scoala Gimnazială” Sfântul Andrei, o institutie care asigură un sistem educational de calitate si o dimensiune europeană a actului educational. Echipa managerială îsi propune promovarea unui învătământ orientat pe valori, creativitate si competente, în vederea formării unei personalităti puternice, independente, permanent preocupate de împlinirea si dezvoltarea personală. Printr- o abordare educatională holistică, oferim elevilor sansa de a cerceta, descoperi, cunoaste si performa, de a se integra, relationa si actiona prin vointă si empatie.

Misiune

Unitatea noastră scolară asigură activităti de îndrumare si coordonare în scopul:

  • cresterii calitătii serviciilor educationale;
  • eficientizării continue a sistemului educational;
  • racordării acestuia la sistemele educationale europene.

Scoala Gimnazială Sfântul Andrei îsi propune să determine o legătură de interese comune între cadre didactice, personal auxiliar, elevi, părinti si reprezentanti ai comunitătii locale în directia dezvoltării copiilor din punct de vedere relational si intelectual. Să asigure o educatie de calitate prin centrarea învătării pe elev, prin abordarea educatiei din perspectiva pregătirii si evolutiei în carieră. Să identifice calitătile si aptitudinile fiecărui elev pentru a- l ajuta săsi aleagă viitorul adaptânduă se unei societăti dinamice.

Valori

  • calitate
  • competentă
  • corectitudine
  • cooperare
  • creativitate
  • integritate
  • perseverentă
  • libertate de exprimare
[video src="https://ssfa.ro/wp-content/uploads/2022/02/nZebi_Clip_1.mp4" /]