Viziunea si misiunea scolii

Viziune, misiune, valori

MOTTO: “Succesul, în mare parte, stă în vointa de a învinge: să ne străduim deci si să stăruim (Senecca)

Viziune

Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” este o instituție care crede într- o educație incluzivă, de înaltă calitate, încurajează cultivarea excelenței didactice, contribuie la asumarea unui sistem de valori necesar pentru a reuși în plan personal și vizează construirea de relații puternice cu comunitatea.

Misiune

Unitatea noastră școlară oferă un cadru educativ centrat pe elev, pe dezvoltarea lui ca viitor cetățean al unei societăți dinamice și complexe. Instituția pregătește cu profesionalism absolvenți capabili să se integreze activ și eficient în societate, într- un mediu sigur, stimulativ, generator de performanță.

Valori

  • Echitatea- asigurarea șansei la educație pentru toți copiii;

  • Starea de bine- dezvoltarea holistică a triunghiului minte- corp- suflet;

  • Profesionalismul- menținerea la standarde ridicate în formarea cadrelor didactice

  • Respectul- însușirea respectului pentru alte persoane, mediu, societate, ca parte a formării;

  • Flexibilitatea- asigurarea unui parcurs educațional individualizat pentru fiecare elev;

  • Diversitatea- garantarea respectului pentru diversitate;

  • Transparența- utilizarea de mecanisme transparente de evaluare și menținerea unei comunicări deschise și oneste în procesul educațional;

  • Colaborarea- dezvoltarea parteneriatului școală- societate și menținerea unui climat constructiv

[video src="https://ssfa.ro/wp-content/uploads/2022/02/nZebi_Clip_1.mp4" /]